Wateroverlast

Getroffen door wateroverlast? Geen nood! Industrial Cleaning kan de vloer van een parkeergarage, magazijn, winkelcentrum of bedrijfsruimte snel en professioneel ontdoen van overtollig water.

Gevolgen van wateroverlast

Wateroverlast kan worden veroorzaakt door een gesprongen waterleiding, kapotte riolering, smeltwater, overtollig regenwater of een sprinklerinstallatie die door een fout in werking wordt gesteld.

De gevolgen hiervan zijn groot want producten, machines, voorraden en installaties kunnen verloren gaan. Daarnaast kunnen de gladde vloeren een gevaar vormen voor automobilisten, voetgangers en medewerkers. En er ontstaat schade aan gebouwen, stellingen en meubilair.

24/7 paraat bij wateroverlast

Industrial Cleaning staat 24/7 paraat voor het wegzuigen van water op uw vloeren zodat de nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven en uw vloer snel weer in gebruik kan worden genomen.

Professionele waterzuigers

Onze professionele Tennant waterzuigers worden ingezet bij extreme wateroverlast en zijn redders in nood. Deze waterzuigers kunnen bemand of onbemand verhuurd worden. Wanneer u kiest voor bemanning zorgen wij dat onze medewerkers die de machines komen brengen ook direct de vloer droogmaken.

Onze waterzuigers huren?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Bij calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar. Bel naar (+31) 0318 – 507 249. Vragen of advies? Bel of gebruik ons contactformulier, wij adviseren u graag.

Info, offerte of een demo aanvragen?

Neem contact op ons op, wij helpen graag.

Neem contact met ons op